Wedstrijden op komst!

Wedstrijdfestival op 12 en 13 september

Het huidige corona regiem is op onze club van kracht met 1,5 meter afstand, handen wassen en thuisblijven als je klachten hebt of besmet bent. Maar we mogen wel met elkaar zeilen! Daarom willen we als Wedstrijdcommissie op 12 en 13 september een Wedstrijdfestival organiseren voor kajuitboten, open eenmans en meermans boten.  Het zou mooi zijn wanneer zoveel mogelijk Maaskanters zich in zoveel mogelijk boten op het water melden. Met dit weekend gaan we tóch nog het gevoel van de gemiste wedstrijden oproepen.  Komt allen en schrijf je in bij nedjirtsdew.[antispam].@wvdemaaskant.nl vóór 3 september 17.00 uur! Wat we nodig hebben is je naam, eventueel naam van je bemanning, naam en nummer van de boot en aanduiding ‘Wedstrijd festival’. Afhankelijk van de inschrijvingen geven we de indeling, volgorde en opbouw van het Wedstrijdfestival vorm.

 

 

Match racen op 26 en 27 september

We gaan iets nieuws doen! Enkele leden van de Maaskant hebben hun Yngling ter beschikking gesteld om te gaan match racen. Dit houdt in dat steeds twee teams in een korte wedstrijd – van ongeveer 15 minuten, exclusief start - met elkaar gaan varen. Degene die het eerste binnen is wint. We organiseren het zo dat één team blijft zitten terwijl een ander team één van de boten overneemt en vervolgens weer twee wedstrijden zeilt. Hierdoor kunnen we voorronden, halve finales en de finale zeilen. Het is ook heel leuk voor publiek om te volgen dus er wordt vóór de haven gevaren.  Wij verwachten van deelnemers wedstrijdervaring en deelnemers worden geacht (het toegezonden) wedstrijdreglement voor match racen te kennen.  Deelname is open voor teams van twee personen. Personen kunnen in één team deelnemen. In verband met voorbereiden en inrichten van de dagen en de poules willen we je vragen vóór dinsdag 1 september 17.00 uur in te schrijven bij nedjirtsdew.[antispam].@wvdemaaskant.nl . Wat we nodig hebben zijn de namen van de twee teamleden en aanduiding ‘Match races’.