JEUGDZEILEN 1 - OPTIMISTEN D

1.a Boot klaarmaken - om er mee te gaan zeilen
1.b Boot klaarmaken - voor de nacht = opruimen

2.a Boot verplaatsen - te water laten
2.b Boot verplaatsen - uit het water halen
2.c Boot verplaatsen - verhalen = verplaatsen als je er niet in zit (wat is je plan?)

3.a Wind - richting / wind roos (Noord Oost Zuid West)
3.b Wind - sterkte
3.c.1 Wind - vaarrichting - in de wind (kan helemaal niet, giek midden in de boot)
3.c.1 Wind - vaarrichting - aan de wind (zeil strak, "puntje, puntje")
3.c.1 Wind - vaarrichting - halve wind (wind dwars op de boot, zeil half schuin)
3.c.1 Wind - vaarrichting - ruime wind (wind van schuin achter, zeil nog iets verder open)
3.c.1 Wind - vaarrichting - voor de wind (wind recht op de spiegel van de boot, zeil dwars)

4.a Bediening van het zeil - schoot aantrekken (overpakken)
4.b Bediening van het zeil - schoot vieren
4.c Bediening van het zeil - kijken of het zeil bij de mast flubbert

5.a Sturen - roer gebruiken
5.b Sturen - Joystick gebruiken
5.c Sturen - Oploeven = roer naar de giek duwen
5.d Sturen - Afvallen = roer van de giek weg trekken

6.a Overstag gaan - roer naar de giek / roer van je af
6.b Overstag gaan - naar voor kijken, kont achterlangs draaien, schoot achter je rug overgeven aan de andere hand
6.c Overstag gaan - zeil vast en strak houden
6.d Opkruisen - niet in de wind gaan liggen
6.e Opkruisen - zig-zaggen, steeds een haakse bocht maken (wat is je plan?)

7.a Gijpen (roer van de giek weg / naar je toe )
7.b Zeil naar binnen halen en aan de andere kant vieren en op tijd bukken (wat is je plan?)

8.a Afvaren - van hogerwal (wat is je plan?)
8.b Afvaren - van langswal (wat is je plan?)

9.a Aankomen - aan hogerwal (wat is je plan?)
9.b Aankomen - aan langswal (wat is je plan?)

10.a Knopen - 8-Knoop
10.b Knopen - Halve steek
10.c Knopen - Aanleggen
10.d Knopen - Kikker beleggen
10.e Knopen - Paalsteek

11.a Reglementen / Voorrangsregels - Beroepsvaart mag je niet hinderen
11.b Reglementen / Voorrangsregels - Stuurboord wal mag je niet hinderen
11.c Reglementen / Voorrangsregels - Zeilboot / handkracht / motorboot
11.d Reglementen / Voorrangsregels - Stuurboord wijkt voor bakboord
11.e Reglementen / Voorrangsregels - Loef wijkt voor lij
11.f Reglementen / Voorrangsregels - Wat is je plan?

12.a Veiligheid - Reddingsvest
12.b Veiligheid - Nooit botsen of iemand pijn doen
12.c Veiligheid - Omslaan met de boot
12.d Veiligheid - Omgeslagen boot weer recht zetten (wat is je plan?)
12.e Veiligheid - Uit het water in de boot klimmen

13 Zeiltermen en benaming van onderdelen van de boot
a t/m z ...