Jeugdcommissie

De jeugdcommissie verzorgt zeillessen voor de (klein)kinderen van leden van WV De Maaskant. De lessen worden gegeven door CWO gecertificeerde instructeurs Jeugdzeilen (optimisten) ZI 2 en 3 en zwaardboten 1-2 mans ZI 2 tot 4+ van de vereniging.  

 

De jeugdcommissie is opgezet met als doel om het voor leden van WV de Maaskant mogelijk te maken om hun kinderen (en evt. kleinkinderen) te leren zeilen volgens de officiële CWO-richtlijnen van het watersportverbond. Je bent/wordt als ouder dan lid van de Maaskant. Daarnaast dient het kind jeugdlid te worden bij de Maaskant.   

 

De jeugdcommissie wordt gevormd door het bestuur, instructeurs, ouders van kinderen en uiteraard de kinderen. Het is een commissie die volledig draait op de inzet van vrijwillige ouders. Deze ouders investeren hun schaarse vrije tijd in het begeleiden en/of opleiden van de jeugdleden.     

 

Drijfveer is de betrokkenheid bij het zeilen, de club en uiteraard het plezier van de kinderen. Het is dus niet de bedoeling dat kinderen aan het begin van de les worden gedropt en aan het einde weer worden opgehaald.

 

Wij willen u graag betrekken bij het hele traject van het (jeugd)zeilseizoen. Ofwel, als hulp van de instructeur om een volgboot te besturen, als hulp van de Beach master helpen met afvaren en aanleggen van de optimistenbootjes, of meehelpen met de organisatie van het jeugdzeilkamp.

 

Wat krijg je daarvoor terug? De betrokkenheid en het plezier van de kinderen, dat het resultaat is van deze inzet, dat is onbetaalbaar. Daarnaast is het een erg gezellige vereniging.  

 

We hebben ruim 30 jeugdleden.     

Er zijn momenteel drie categorieën te onderscheiden: De optimisten (jongste zeilers), de zwaardboten, en de tweemans boten.     

Als je de leeftijd van 8 jaar hebt bereikt, in het bezit bent van 2 zwemdiploma’s en over voldoende leesvaardigheid beschikt mag een kind deelnemen in de optimistengroep. Deze groep bestaat uit 2 categorieën: D, C en B waarbij de D-groep de beginnersgroep betreft. In de optimistengroep wordt opgeleid van CWO1 – CWO3 waarbij de daarbij behorende diploma’s jeugdzeilen CWO I, II, en III behaald kunnen worden. Voor nieuwe leden geldt dat de jeugdcommissie de beschikking heeft over 7 complete clubbootjes die door nieuwe leden gedurende het eerste jaar mogen worden gebruikt. Je hoeft dus niet meteen een bootje aan te schaffen. De bootjes liggen op rekken op het terrein.     

Wanneer de kinderen ouder worden (bijv 12-14 jaar) kunnen ze overstappen in een zwaardboot. In deze groep wordt veelal gezeild met Splash of laser. Hier is het mogelijk de zeildiploma’s zwaardboot Eenmans niveau 1, 2, en 3 te behalen.     

 

De activiteiten die door de jeugdcommissie worden verzorgd zijn:  

Zeillessen 

Deze worden geleid door onze eigen zeilinstructeurs, ca 10 lessen per jaar. Zondagmorgen 10.00 – 13:00

Jeugdzeilweekend

Ieder jaar wordt een SPETTEREND JEUGDZEILWEEKEND georganiseerd. Tijdens dit familieweekend worden naast de onderlinge zeilwedstrijden allerlei leuke activiteiten georganiseerd die bij een kamp horen, zoals een speurtocht, nachtzeilen met verlichte bootjes, kampvuur en barbecue.

CWO

Seizoen wordt afgesloten met CWO-afname en diploma-uitreiking.

Clubwedstrijdjes

gedurende het seizoen worden op meerde dagen clubwedstrijden georganiseerd die meetellen voor het jaarklassement en waar ook heuse prijsbekers zijn te winnen!

Rescuetraining

Tijdens de lessen worden de kinderen met volgboten begeleid. Voor het leren omgaan met deze volgboten en assisteren van kinderen die in problemen zijn gekomen wordt deze training georganiseerd voor de vrijwilligers en hulp van de instructeurs

Instructeurstraining

Er is de mogelijkheid voor ouders met zeilervaring om een training/introductie zeilinstructeur te volgen.

 

In het najaar worden op de sluitingsdag de CWO-diploma's of vorderingsstaten uitgereikt. Ook is er dan de prijsuitreiking, waarbij alle onderlinge wedstrijden die gedurende het seizoen gevaren zijn, meetellen.

 

Met vriendelijke groet,  

De Jeugdcomissie

eissimmocdguej.[antispam].@wvdemaaskant.nl

 

Bestuur

Voorzitter: Lotte Potma

Penningmeester: Martijn van Ballegooij

Secretaris: Moniek Debets

CWO instructeurs coördinator: Joris Verlinden

Materiaal Meester: Joost Landman