Jeugdcommissie

Wie, hoe en wat we zijn   

   

De jeugdcommissie verzorgt zeillessen voor de (klein)kinderen van leden van WV De Maaskant. De lessen worden gegeven door vrijwilligers/ouders van de vereniging zelf.  

   

De jeugdcommissie is opgezet met als doel om het voor leden van WV de Maaskant mogelijk te maken om hun kinderen (en evt. kleinkinderen) de beginselen van het zeilen bij te brengen. Je bent als ouder dus altijd lid van de Maaskant. Daarnaast dient het kind lid te worden bij van de Maaskant alsook de Jeugdcommissie.   

De jeugdcommissie wordt gevormd door het bestuur, ouders van kinderen en uiteraard de kinderen. Het is een commissie die volledig draait op de inzet van vrijwillige ouders. Deze ouders investeren hun schaarse vrije tijd in het begeleiden en opleiden van de jeugdleden.   

   

Drijfveer is de betrokkenheid bij het zeilen, de club en uiteraard het plezier van de kinderen. Het is dus niet de bedoeling dat kinderen aan het begin van de les worden gedropt en aan het einde weer worden opgehaald. Er wordt een duidelijk beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers. Wat krijg je daarvoor terug? Het plezier van de kinderen, dat het resultaat is van deze inzet, is onbetaalbaar. Daarnaast is het een erg gezellige vereniging.  

   

We hebben ruim 30 jeugdleden.  

   

Er zijn momentel drie categorieën te onderscheiden: De optimisten (jongste zeilers), de zwaardboten, en de tweemans boten.  

   

Als je de leeftijd van 8 jaar hebt bereikt, in het bezit bent van 2 zwemdiploma’s en over voldoende leesvaardigheid beschikt mag een kind deelnemen in de optimistengroep. Deze groep bestaat uit 2 categorieen: B&C en D waarbij de D-groep de beginnersgroep betreft. In de optimistengroep wordt opgeleid van CWO1 – CWO2. Voor nieuwe leden geldt dat de jeugdcommissie de beschikking heeft over 7 clubbootjes die door nieuwe leden gedurende het eerste jaar mogen worden gebruikt. Daarna dient men zelf een bootje aan te schaffen. De bootjes liggen op rekken op het terrein.  

   

Wanneer de kinderen ouder worden (bijv 12-14 jaar) kunnen ze overstappen in een zwaardboot. In deze groep wordt veelal gezeild met Laser en Splash. Hier is het mogelijk het zeildiploma’s JZ1 te behalen.  
   

De activiteiten die door de jeugdcommissie worden verzorgd zijn:  

 

  • Zwembadfestijn Opening van het jeugdzeilseizoen. Oefenen      met omslaan, testen van reddingsvesten in het zwembad, een gezellig      familiegebeuren.
  • Zeillessen (Deze      worden geleid door zeilinstructeurs, (ouders op vrijw. Basis) ca 10 lessen      per jaar. Zondagmorgen 9:30 – 13:00 De eerste les start zondag 19 april
  • Openingstocht - een      gezellige openingstocht ism met andere leden van WV de Maaskant
  • Jeugdzeilweekend – Ieder jaar wordt een      SPETTEREND JEUGDZEILWEEKEND georganiseerd. Tijdens dit      familieweekend worden naast de onderlinge zeilwedstrijden allerlei      leuke dingen georganiseerd die bij een kamp horen, zoals      speurtocht, kampvuur en barbeque.
  • CWO: Seizoen      wordt afgesloten met CWO afname
  • Clubwedstrijdjes: gedurende      het seizoen worden op meerde dagen clubwedstrijden georganiseerd die      meetellen voor het jaarklassement en waar ook heuse prijzen zijn te      winnen!
  • Rescuetraining: Tijdens de lessen      worden de kinderen met volgboten begeleid. Voor het leren omgaan met deze      volgboten en assisteren van kinderen die in problemen zijn gekomen wordt      deze training georganiseerd voor de Instructeurs en hulpinstructeurs
  • Instructeurstraining:      Dit jaar voor het eerst gestart om ouders met zeilervaring voor te      bereiden op het geven van zeillessen.
  • Combi Zuid wedstrijd:      Eenmaal per jaar doet Combi Zuid onze haven aan en worden regionale      wedstrijden gevaren met onze kinderen en kinderen uit de hele regio zuid.

   

Daarnaast is het mogelijk om regionaal te zeilen. Vanuit Combi zuid worden regionale trainingen en wedstrijden georganiseerd op diverse locaties. Eenmaal per jaar worden deze regio wedstrijden ook aan de Maaskant georganiseerd.    

 

In het najaar worden op de sluitingsdag de CWO-diploma's of vorderingsstaten uitgereikt. Ook is er dan de prijsuitreiking, waarbij alle onderlinge wedstrijden die gedurende het seizoen gevaren zijn, meetellen. 

Met vriendelijke groet,  
De Jeugdcomissie

eissimmocdguej.[antispam].@wvdemaaskant.nl