Watersituatie (8 aug)

Geplaatst op 08-08-2022  -  Categorie: Algemeen

De aanhoudende droogte heeft consequenties voor de waterkwaliteit. Dit is de bekende informatie:

 

Blauwalg

Er is op de Maas & kanalen een toename van locaties met blauwalg. Ook op enkele zwemwaterlocaties is een overschrijding van blauwalg geconstateerd. Blijkbaar is er nu blauwalg geconstateerd in de maasarm. Volgens zwemwater.nl zijn we nog oké maar in t Gat van Alphen en delen van de Gouden Ham waarschuwen ze voor blauwalg. Dan zal het bij ons ook niet meer lang duren. Wees dus alert en check zwemwater.nl voor de officiële berichtgevingen.

 

Sluizen en panden

Grave: Wachttijd bij sluis Grave loopt op tot 8 u vanwege werkzaamheden bij sluis Weurt. De sluis is nu tijdelijk volledig gestremd vanwege een defect. Stremming duurt naar verwachting tot hedenmiddag (8 aug).

Pand Heel/Linne: Het peil loopt langzaam terug waardoor aanvullende maatregelen deze week niet uit te sluiten zijn. Er geldt beperkt schutbedrijf met een maximale wachttijd van 2 uur.

 

Droogte (van RWS)

Het draaiboek lage waterafvoer Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is sinds 03 juni 2022 van kracht.

Het etmaalgemiddelde van de waterafvoer in St. Pieter Maastricht bedraagt minder dan 25 m3/s (alarmfase).

 

Het draaiboek lage waterafvoer is tevens van kracht voor wat betreft de etmaalgemiddelde watertemperatuur in Eijsden (alarmfase > 23°C en < 25°C).

 

Droogte houdt aan

Er valt in het stroomgebied van de Maas de komende dagen weinig tot geen neerslag (< 5mm). In het stroomgebied ligt de maximale luchttemperatuur tussen 22 en 33 graden Celsius. De afvoer zal naar verwachting verder –langzaam- afnemen.

Actuele informatie over droogte is voor iedereen beschikbaar via internet https://waterberichtgeving.rws.nl/owb/droogtemonitor.

 

Sinds 03 augustus is er sprake van een nationaal watertekort en ligt de nationale regie bij het MTW (Managementteam Watertekorten)

 

Etmaalgemiddelde waterafvoer Maas St. Pieter Maastricht

01.08   34,5 m3/s

02.08   29,2 m3/s       

03.08   34,2 m3/s

04.08   29,7 m3/s

05.08   24,3 m3/s

06.08   21,3 m3/s

07.08   23,1 m3/s

 

Het driedaags-etmaalgemiddelde debiet bedraagt 22,9 m3/s

 

Etmaalgemiddelde watertemperatuur Eijsden

01.08   23,6 °C

02.08   23,5 °C

03.08   24,3 °C

04.08   24,6 °C

05.08   23,8 °C

06.08   22,9 °C

07.08   22,6 °C

 

De driedaags-etmaalgemiddelde watertemperatuur bedraagt 23,1 °C

 

Genomen maatregelen

De stuwpanden van de Maas en de kanaalpanden zijn op dit moment goed gevuld m.u.v. pand Heel/Linne. Het peil loopt aldaar langzaam terug waardoor aanvullende maatregelen deze week niet uit te sluiten zijn. Er geldt beperkt schutbedrijf met een maximale wachttijd van 2 uur. Er liggen schotbalken op stuwen Belfeld en Roermond, stuwen zijn extra afgedicht met poetskatoen, sluis Maasbracht schut hevelend en er wordt op het Julianakanaal op ad-hoc-basis schutwater retour gepompt. Stuw Linne is extra afgedicht met een afgezonken balk. Wachttijd bij sluis Grave loopt op tot 8 u vanwege werkzaamheden bij sluis Weurt. De sluis is nu tijdelijk volledig gestremd vanwege een defect. Stremming duurt naar verwachting tot hedenmiddag. Sluis Panheel gebruikt spaarbekkens. Vlaanderen heeft mobiele pompen geplaatst bij sluiscomplexen Genk en Wijnegem in het Albertkanaal om zo te kunnen voldoen aan het Maasafvoerverdrag. WSL pompt in overleg met bediencentrale Tilburg extra water (circa 400 l/s) in de Noordervaart bij sluis Hulsen om verdroging van de Peel tegen te gaan.

Door de afdeling handhaving vindt verhoogd toezicht plaats op de warmtelozers en onttrekkers. Op dit moment is er voldoende water om aan de vraag van alle belanghebbenden te kunnen voldoen.

 

Verwachting

De afvoer van de Maas bij St. Pieter zal in de loop van de week verder langzaam dalen. De verwachting is dat de Maasafvoer eind deze week richting de crisisfase (< 16,3 m3/s) zakt. Met een verdere daling van de waterafvoer kunnen de huidige beperkingen voor de scheepvaart onvoldoende worden om aan de watervraag in het hoofdwatersysteem te voldoen. De verdringingsreeks is leidend voor de verdeling van beschikbaar water. Gezien voornoemde verwachting wordt vz-CT-RWS vandaag ingelicht.

Het neerslagtekort neemt verder toe (tekort is > 5% droogste jaren).

 

Waterkwaliteit

Er is op de Maas & kanalen een toename van locaties met blauwalg. Ook op enkele zwemwaterlocaties is een overschrijding van blauwalg geconstateerd. Raadpleeg voor actuele informatie over zwemwater www.zwemwater.nl.

 

Met dank aan onze Havencommissie