Nieuwsbrief juli 2021

Geplaatst op 27-07-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Erik-Jan Raijmakers

Dag beste leden van WV de Maaskant,

Tjonge, jonge…
Eigenlijk was de nieuwsbrief halfweg juli al klaar, toen er een fenomeen op ons afkwam dat zijn weerga niet kende: een plens hemelwater ten zuiden van ons en dat in de zómer… met als gevolg een waterpeil van extreem laag, naar extreem hoog in onze haven. En dit twee keer in een week tijd. Ongelooflijk! Het is te danken aan onze Havencommissie, het Haventeam, de Scoutinggroep Dorus Rijkers, en de vele vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben, dat er niet of nauwelijks schade is ontstaan aan de boten in de haven en op de wal. Het informeren van de leden, het aansturen, het slepen, het verleggen, het demonteren van de elektra, het nachtwaken en alles wat nog meer is gebeurd om het extreme waterpeil het hoofd te bieden, hebben ervoor gezorgd dat WV de Maaskant dit zonder een schrammetje heeft doorstaan. Chapeau! Onze hartelijk dank gaat uit naar iedereen die hieraan zijn of haar steentje heeft bijgedragen! Dank jullie wel voor de goede zorgen!

Het extreme waterpeil leverde ook iets moois op: de prachtige vergezichten, warm water óp de steigers, de saamhorigheid tussen clubleden, en een heuse weddenschap: ieder kon op de 1e paal aan de buitensteiger met schilderstape aangeven hoe hoog het water zou komen. De prijs voor de beste ‘maatgever’ is een Weekend. En de prijs gaat naar Nico Broers! Dank aan Katja en Martwin voor dit gezellige initiatief!  

prijs-peil

 

Vele leden kwamen naar het terras om hoog en droog te komen kijken naar het wassende water. Dat terras ziet er fleurig uit dankzij de mooi gevulde bloembakken. Daarom willen we bloemenshop ’t Molentje te Nijmegen, heel hartelijk danken voor de bloemen in de bakken op het terras. Ieder jaar worden bloeiende planten, door de fam. Zuydgeest, gratis aan de club ter beschikking gesteld om het terras op te fleuren. Echt super, dank jullie wel!

Verder is het Jeugdzeilweekend verplaatst naar een weekend in september.

Per 1 juli 2021 is helaas de Federatie Midden Maas opgeheven. Daarmee is de samenwerking tussen de verschillende naburige verenigingen, als het gaat om het gezamenlijk organiseren van wedstrijden, voorbij. Wat natuurlijk erg jammer is. Mocht iemand zich geroepen voelen dit weer nieuw leven in te blazen, ondersteunen we dit van harte, en meld je bij het secretariaat van de vereniging.

Als Bestuur kijken we terug op een geslaagde algemene ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering was een belangrijk agendapunt de nieuwbouw van de oostvleugel van ons clubgebouw. Er werden twee voorstellen gedaan. Plan A: aanbouw aan het clubhuis met de sanitaire voorzieningen én de werkruimten voor het Haventeam, de HC, en opslag voor Wedstrijdcommissie, de Clubhuiscommissie en Jeugdcommissie in één gebouw. Plan B: aanbouw voor de sanitaire voorzieningen, maar de werkruimten en opslag in een losstaande loods. Door de ledenvergadering is voor plan B gekozen.
Er wordt in samenspraak met dhr. Jan Govers en het Bestuur een Bouwcommissie geformeerd.
U wordt vanzelfsprekend van de uitwerking van de plannen en de bekostiging ervan, op de hoogte gehouden.

Zoals gezegd tijdens de algemene ledenvergadering, wordt er een gmail-account in het leven geroepen om foto’s en ideeën tav de nieuwbouw te posten. Het adres is tnaksaamedvwwuobwuein.[antispam].@gmail.com

Als het gaat om ‘snelvaarders’ zijn er contacten gelegd met de gemeente Oss, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat voor het treffen van eventuele maatregelen. Er zou met Rijkswaterstaat in de maand juli een gesprek plaats vinden, maar zij hadden nu wel iets anders aan hun hoofd en is het gesprek verplaatst naar een later moment. Data voor een gesprek met de gemeente Oss en Natuurmonumenten worden binnenkort gemaakt.

Op zondag 29 augustus organiseert TRIOSS de triatlon waarbij voor het onderdeel ‘zwemmen’ gebruikt wordt gemaakt van het haventerrein.

Er zijn leden van het CWO komen kijken naar het Jeugdzeilen. Zij waren zeer tevreden over de manier van lesgeven en veiligheid en beoordeelden het Jeugdzeilen met een: goed! Waarmee het geven van zeillessen en het afnemen van examens weer CWO- gecertificeerd is!  Goed gedaan beste Jeugdcommissie en gefeliciteerd! 

Afgelopen 3 woensdagavonden heeft de WAC (Woensdagavond Competitie) weer plaatsgevonden. Een gezellige sportieve competitie-avond, die als vanouds vele deelnemers trekt. Natuurlijk zijn ook nieuwe leden voor de komende WAC van harte welkom. Vraag informatie bij onze Wedstrijdcommissie.

Een paar weken geleden is er op het haventerrein een gouden ringetje gevonden. We hebben het op de site van WV de Maaskant gemeld, maar nog niets van de rechtmatige eigenaresse vernomen. Mocht het van u zijn? Neem dan contact op met het secretariaat.

Vanuit het Watersportverbond wordt aandacht gevraagd voor de verzegeling van de lozing van toiletwater op het  oppervlaktewater. Het ministerie van I&W wil deze verzegeling per 1 juli 2022 invoeren. Dit gaat het Watersportverbond te snel en zij vragen u een reactie te plaatsen, cq te stemmen voor een overgangstermijn van 5 jaar. Zie de site en nieuwsbrief van het Watersportverbond.

Hoewel ik het altijd leuk vind u te schrijven, zal er wegens vakantie in de maand augustus geen nieuwsbrief zijn.

We wensen u allen een fijne, relaxte zomer met veel watersportplezier!
Voor degene die nu op vakantie zijn of gaan: geniet er lekker van!


Namens het bestuur,

Jolanda Roosen