Nieuwsbrief december 2021

Geplaatst op 21-12-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Erik-Jan Raijmakers

Beste leden,

We zitten alweer in de laatste maand van een bewogen jaar. Of moeten we misschien zeggen van een ‘onbewogen jaar’, want door Corona zijn er minder bewegingen geweest naar vrienden en familie, naar restaurants, naar theaters, naar vakantielanden, misschien naar het werk, en zeker ook naar ons clubhuis ’ t Oppertje’.

We beginnen helaas dan ook met een ongezellige mededeling: daar ons clubhuis ’t Oppertje vanaf 19 december gesloten is, kan ook deze keer de Nieuwjaarsreceptie niet doorgaan. Dit tot onze grote spijt, maar we beloven dat wannéér het 1-1-2023  gehouden kan worden, het een spetterende receptie zal zijn.

De Clubhuiscommissie laat weten dat in 2022 de drankjes aan de bar ietskes duurder worden. De prijsstijging is nodig om de bar draaiende te kunnen houden.

Gelukkig zijn er ook fijne dingen te melden: de Bouwcommissie maakt vorderingen met de bouw van de loods.
Er is een eerste schets gemaakt, waarmee de Bouwcommissie een ‘Principe-verzoek’ voor de loods kan aanvragen bij de gemeente Oss. In het ‘Principe-verzoek’ worden ook het Waterschap en RWS gehoord. Dit wordt vanuit de gemeente Oss geïnitieerd. Een precieze uitwerking (beschrijving voorzieningen, indeling ruimten, elektra etc.) van deze loods is voor dit ‘Principe verzoek’ nog niet nodig en moet nog plaatsvinden. Daarin worden ideeën van de Havencommissie, het Haventeam en Jeugdcommissie  e.a. meegenomen.

Verder is de Havencommissie uitgebreid: Dhr. Wim van Lith is toegetreden tot deze commissie. Hartstikke mooi, dank je wel!  Daarmee bestaat de Havencommissie uit vier leden.

Het bestuur is voornemens glasvezelkabel aan te laten leggen.

Er heeft een constructief gesprek plaatsgevonden met de gemeente Oss, het Waterschap en Natuurmonumenten over de aanpak van ‘snelvaarders’ in de Maasarm. Daarin is het volgende besproken: we zijn het erover eens dat ook ‘snelvaren’ gefaciliteerd moet worden, want als je het in één gebied verbiedt, verplaatst het probleem zich naar een ander gebied. Daarom wil de gemeente Oss gaan bekijken of er in het snelvaargebied van de Maas een helling gemaakt kan worden, zodat speedboten en jetski’s dáár te water kunnen worden gelaten en dan ook dáár moeten varen. Verder gaat Natuurmonumenten met de pachters van het terrein naast de Maaskant in gesprek om, in plaats van één poort, een hek te plaatsen. De andere poort moet weer worden voorzien van een deugdelijk slot. Eind januari hebben we een gesprek met de gemeente Oss en de ‘agent buitengebied’ met betrekking tot handhaving.
Het ‘snelvaardersprobleem’ blijkt een landelijk en moeilijk te tackelen probleem te zijn, maar we hopen dat nu de eerste stappen zijn gezet om de overlast te reduceren.

We zijn op zoek naar nog twee vrijwilligers:
- De website van WV de Maaskant kan leuker: met meer foto’s en pakkende teksten.
  Daarom zoeken we een creatief lid, die dit op zich wil nemen.
- En ook de vraag vanuit de Clubhuiscommissie is nog open: zij zoeken iemand die het bardienstrooster wil regelen.
Interesse? Meld je bij taairaterces.[antispam].@wvdemaaskant.nl  Bij voorbaat onze hartelijke dank!!

En nu rest het ons nog om alle leden en familie

mooie kerstdagen te wensen. Dat u het voor de wind mag gaan in 2022 en het nieuwe jaar bol staat van geluk, gezelligheid en vooral gezondheid!

unnamed

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,
Martin-Jan, Paul, Camille, Mascha en Jolanda